Giải pháp tổng đài thông minh ứng dụng trong chăm sóc khách hàng
Giải pháp tổng đài thông minh ứng dụng trong chăm sóc khách hàng
56% công ty sử dụng tổng đài thông minh trong hoạt động chăm sóc khách hàng để tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh.60% khách hàng sẽ sẳn sàn chi tiền mua hàng nếu được trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt.86% khách hàng từ chối làm việc với doanh nghiệp nếu dịch vụ khách hàng quá tệ.Dịch vụ tổng...
-->