Gọi và tiếp nhận cuộc gọi
Gọi và tiếp nhận cuộc gọi
Tính năng gọi và tiếp nhận cuộc gọi giúp Điện thoại viên (ĐTV) dễ dàng thao tác và xử lý các cuộc gọi khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác Tiếp nhận, ngắt hoặc đặt cuộc gọi ở chế độ chờ Ghi âm cuộc gọi: Các cuộc gọi của ĐTV được ghi âm lại. Bạn hoặc ĐTV có thể nghe lại các cuộc gọi bất cứ...
-->