Tính năng tổng đài ACD

Thứ Tư, 21/10/2015, 22:28 GMT+7
Tự động phân phối "cuộc gọi" tới các bàn điện thoại viên (Agents) với nhiều tiêu chuẩn khác nhau như: cuộc gọi gần đây nhất, thời gian đàm thoại, số lượng cuộc gọi đã nhận, thời gian rảnh, lặp vòng, ramdom… Ngoài ra ACD còn cho phép mở rộng số lượng Agents động bằng cách cho phép agent xác thực trực tiếp qua thoại nội bộ hoặc gián tiếp qua điện thoại cố định hoặc di động 

Tính năng

Skills-Based Routing là trái tim của ACD, đảm bảo khách hàng được điều hướng đến đúng hàng đợi và đúng điện thoại viên để giải quyết thành công vấn đề ngay cuộc gọi đầu tiên
 
Conditional Routing: giúp bạn dễ dàng định tuyến cuộc gọi dựa theo ngữ cảnh, thời gian, nội dung
 
Distribution Algorithms: xác định làm cách nào để định tuyến cuộc gọi đến điện thoại viên tiếp theo, dựa trên yếu tố thời gian đợi cuộc gọi, các cuộc gọi xử lý tối thiểu, ngưỡng số lượng cuộc gọi cao nhất, hoặc phân phối cuốn chiều
 
Data-Driven Routing: Phân phối cuộc gọi dựa trên dữ liệu khách hàng trong hệ thống tổng đài VINADESIGN hoặc các dữ liệu bên ngoài của doanh nghiệp (web database ...)

Customer Segmentation Routing: Phân phối cuộc gọi ưu tiên cho khách hàng có giá trị cao và di chuyển cuộc gọi lên trên đầu hàng đợi để nhận được giải quyết nhanh chóng

Xem thêm: http://thiepcuoidep.org/cung-mua-hang.html

Xem thêm: Bí quyết tiêu dùng

Tags: tổng đài, dịch vụ tổng đài, tính năng tổng đài, ACD
DichVuTongDai.com / Tổng đài thông minh
-->