Tính năng tổng đài FAQ Knowledgebase

Thứ Tư, 21/10/2015, 22:29 GMT+7
Cung cấp cho khách hàng của bạn với câu trả lời nhanh hơn, thông minh hơn và phù hợp hơn FAQ Knowledgebase.
  • Tổng đài viên tìm kiếm với các điều kiện và tìm thấy các phím tắt để trả lời email và các cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng .
  • Các phím tắt cho các tổng đài viên gõ từ khóa để trả lời câu hỏi phức tạp trong tích tắc.

Xem thêm: http://denledbanghieu.com/kinh-nghiem-mua-sam.html

Xem thêm: Đời sống tiêu dùng

Tags: tổng đài, dịch vụ tổng đài, tính năng tổng đài, FAQ Knowledgebase
DichVuTongDai.com / Tổng đài thông minh
-->