Tính năng tổng đài History report

Thứ Tư, 21/10/2015, 22:26 GMT+7
Tối ưu hóa hiệu suất đại lý và cải thiện hoạt động trung tâm liên lạc với báo cáo lịch sử
  • Cung cấp cho các nhà quản lý trung tâm cuộc gọi thông tin họ cần để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.
  • Báo cáo truy cập trực tuyến mọi lúc mọi nơi, hoặc xuất dữ liệu sang Excel để thực sự khai thác và quản lý chi tiết.
  • Tùy chỉnh các báo cáo để chỉ hiển thị các dữ liệu bạn cần.
  • Xem các báo cáo của TĐV, nhóm  TĐV, hàng đợi, phạm vi ngày và loại kênh.
  • Giảm chi phí bằng cách tìm hiểu những gì đang làm việc và những gì cần được cải thiện.
  • Phát hiện nhanh các xu hướng để cho phản ứng nhanh hơn.
  • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Xem thêm: http://vietnamprinting.com/chon-mua.html

Xem thêm: Mẹo nhỏ mua sắm

Tags: tổng đài, dịch vụ tổng đài, tính năng tổng đài, history report
DichVuTongDai.com / Tổng đài thông minh
-->